Pstruhársky - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Pstruhársky viadukt sa nachádza na trati ŽSR č. 145 v km 15,800, medzi Handlovou a bývalou výhybňou Pstruháre, kde preklenuje neveľmi hlboké údolie. Viadukt je zložený z 5 polí, z nich každé je dlhé 25 m a skladané je z oceľových pásov a plechov, ktoré sú vzájomne spojené nitmi. Polia sú uložené na štyroch pilieroch, z ktorých dva vzdialenejšie od Handlovej sú betónové v dôsledku zničenia pôvodných pilierov počas 2. sv. vojny a dva piliere bližšie k Handlovej sú pôvodné murované z opracovaného kameňa. Celý viadukt je vedený v oblúku o polomere 350 m a v celej dĺžke má sklon 13,5 ‰.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu