Chrabrany - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Chrabrany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Ludanice - Topoľčany.

Obec leží v doline rieky Nitry, na jej pravom brehu, tri kilometre vzdialená na juh od Topoľčian, s počtom obyvateľov 793. Osídlenie obce je dokladované vykopávkami od praveku, našlo sa i sídlisko z čias Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka je z roku 1291. Chrabrany v tej dobe patrili do rodu Chrabor, ktorý bol vetva Ludanickovcov. V roku 1687 sa Chrabrany dostávajú pod správu Erdődyovcov. Od roku 1869 patrí obec rodine Stummerovcov. Po pravej strane rieky Nitry sa nachádza chránený prírodný výtvor Belanov - kút. Rozprestiera sa na rozhraní katastrálnych území obcí Chrabrany, Čeladince a Kovarce. Celková plocha chráneného územia je 2,27 ha. Ide o mŕtve rameno rieky Nitry, so strmými brehmi, ktoré sformovala voda niekdajšej ticho plynúcej rieky zárezom do podložia. Chránené územie je významným útočišťom mnohých chránených živočíchov a hydrofilných rastlinných spoločenstiev. Brehový porast tvoria vŕby, jelše, topole, rastie tu agát, javor, z krovín baza čierna a rešetliak prečisťujúci. Dominantou obce je kostol sv. Anny. Výstavba kaplnky je doložená písomnosťami z roku 1718, kedy Jozef Erdődy a jeho manželka nechali postaviť kaplnku v Chrabranoch, aby ušetrili veriacim dlhú cestu do ludanického kostola. Dnešnú podobu kostol získal po rekonštrukcii v roku 1996, kedy bola predĺžená hlavná loď a postavená veža. Kultúrno - spoločenský život v obci je úzko spätý s dychovou hudbou "Chrabranka" už viac ako 40 rokov. Je tu možnosť občerstvenia v miestnych pohostinstvách v centre obce. Obec je spojnica k podhorským obciam pod Tríbečom a tiež je tu možnosť dopravného spojenia do kúpeľných Piešťan.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu