Kuchyňa v km 17,991 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Kuchyňa v km 17,991 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 112: Zohor - Plavecký Mikuláš.  Medzi ŽST Kuchyňa a Rohožník. Železničná trať križuje účelovú cestu. Priecestie je zabezpečené zariadením PZS 3S, AŽD 71 bez závor, je vyvedené do RZZ - Kuchyňa.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu