Chynorany - priecestie v km 77,467 = 3,151 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 77, 467 jednokoľajnej trate ŽSR 140 Nové Zámky - Prievidza a zároveň v km 3, 151 jednokoľajnej trate ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany, na žabokrekskom zhlaví žst. Chynorany. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZM - Priecestné zariadenie mechanické 1. kategórie. Ovládanie priecestia uskutočňuje Stavadlo I. železničnej stanice Chynorany.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu