ŽSR 117: Jablonica - Brezová pod Bradlom

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 117: Jablonica - Brezová pod Bradlom
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Prevádzka na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom bola zahájená 6.9.1899

Trať začína v stanici Jablonica na elektrifikovanej trati Trnava - Kúty v miestach, kde vrchy Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny prechádzajú do rovín Borskej nížiny. Po okraji obce prejde k hlavnej ceste z Trnavy do Holíča, ktorú úrovňovo križuje priecestím s automatickými závorami, za ktorým sa nachádza zastávka Jablonica obec. Za ňou trať opúšťa obec a vedie cez polia k zastávke Osuské, ktorá bola zriadená v roku 1918 pri strážnom domčeku č. 2. Za krátkym mostom cez Brezovský potok vchádza do údolia obklopeného horami. V zastávke s nákladišťom v Hradišti pod Vrátnom sa nachádza pôvodná jednopodlažná výpravná budova a krátka manipulačná koľaj. Neďaleko zastávky trať úrovňovo križuje cestu z Jablonice do Brezovej, priecestie je zabezpečené ručne ovládanými mechanickými závorami. Aj ďalej trať vedie údolím popri pravom brehu Brezovského potoka. Pred zastávkou Brezová pod Bradlom zastávka sa odpája vlečka do miestnej továrne a ponad trať prechádza nadjazdom cesta z Brezovej do Senice. Pri zastávke je možné z vlaku zhliadnuť vrchol Bradla s mohylou Milana Rastislava Štefánika. Trať ešte raz po moste prekročí Brezovský potok a za posledným úrovňovým priecestím vchádza do stanice Brezová pod Bradlom s tromi koľajami a dvojpodlažnou výpravnou budovou.

Počas prvého Slovenského štátu bolo plánované predĺženie trate až do Myjavy. Trasa bola vyprojektovaná a vyznačená v teréne. Mala mať 3 tunely a niekoľko odvážnych viaduktov. S ukončením 2 Svetovej vojny boli práce na pokračovaní trate ukončené.

Od 2.2.2003 je na trati zastavená osobná doprava.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
0,209
 
Priecestie
1,220
1,000
Zastávka
3,636
3,000
Zastávka
6,396
6,000
Nak./zast.
10,100
10,000
Zastávka
11,669
12,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
175 kB
26.3.2020
PDF
PDF
339 kB
22.3.2020
PDF
PDF
240 kB
28.3.2009
PDF
PDF
247 kB
26.4.2009
PDF
PDF
440 kB
21.3.2020
PDF
PDF
254 kB
15.6.2010
PDF
PDF
217 kB
25.6.2010
PDF
PDF
721 kB
4.4.2020
PDF
PDF
599 kB
5.4.2020
PDF
PDF
227 kB
27.6.2010
PDF
PDF
182 kB
3.7.2010
PDF
PDF
231 kB
28.10.2018
PDF
PDF
562 kB
7.4.2020
PDF
PDF
214 kB
5.7.2010
PDF
PDF
194 kB
5.7.2010
PDF
PDF
231 kB
16.4.2011
PDF
PDF
161 kB
10.4.2011
PDF
PDF
180 kB
5.6.2011
PDF
PDF
611 kB
9.4.2020
PDF
PDF
182 kB
16.10.2011
PDF
PDF
313 kB
23.10.2011
PDF
PDF
199 kB
29.5.2011

Ostatné prílohy