Návraty k akcii 120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom

19.3.2020 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Návraty k akcii 120 rokov trate Jablonica – Brezová pod Bradlom

Vlani usporiadal Klub priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) v spolupráci s partnermi oslavy 120. výročia železničnej trate z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Akcia naplánovaná na sobotu 14. septembra obsahovala aj mimoriadnu jazdu historického osobného vlaku. Zozbierať financie na parný vlak sa síce nepodarilo, ale aj súprava historických motorových a prípojných vozňov vytvorila u ľudí oživenie spomienok na časy, keď ešte do Brezovej jazdili pravidelné osobné vlaky.

Nasledujúci článok sa stručne vracia k uvedeným oslavám, ktoré je možné zhodnotiť ako veľmi vydarené.

Súpravu v zložení motorový vozeň M 152.0160, prípojný vozeň Blm 70 54 24-29 002-5, prípojný vozeň Blm 70 54 25-09 317-0 a motorový vozeň M 131.1443 zabezpečila Spoločnosť Považskej dráhy Žilina (SPDŽ). Oproti oslavám trate Trnava – Kúty bola súprava posilnená o prípojný vozeň k motorovému vozňu M152.0. Išlo tak o pripomenutie si vozidiel, ktoré zabezpečovali osobnú dopravu na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom prakticky od 50. rokov až do ukončenia pravidelnej osobnej dopravy v roku 2003. Všetky vozidlá SPDŽ vzorne renovované sa leskli čistotou po kvalitnej obnove náterov.


Mimoriadny vlak v spoločnosti súpravy Pamätníka železničnej dopravy
KPŽT; 14.09.2019 © Marko

Mimoriadny vlak prišiel ráno krátko po siedmej hodine z Trenčianskej Teplej a bol preposunovaný na nástupište 4, teda vedľa Pamätníka železničnej dopravy Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia (KPŽT) – organizátora jazdy. V Trnave sa uskutočnil nástup cestujúcich v sprievode vyhrávajúcej hudobnej skupiny, ktorá smerovala na kultúrny program do Hradišťa pod Vrátnom. Po príchode osobného vlaku z Kútov sa mimoriadny vlak vydal na svoju cestu do Jablonice s krátkymi zastaveniami v Šelpiciach, Bolerázi a v Smoleniciach. Tým sa umožnilo navštíviť oslavy aj obyvateľom po trase železničnej trate z Trnavy. V niektorých obciach, kde mimoriadny vlak nestál, sa prišli obyvatelia pozrieť aspoň na ich železničné zastávky a vlaku zamávať. Predsa len, takéto motoráčiky tu už nejazdia a deti zaujíma všeličo nezvyčajné.


Príhovory aj program - publikom malo čo sledovať; 14.09.2019 © Marko

V Jablonici sa uskutočnilo zastavenie predovšetkým pre vykonanie úvrate, nastúpiť tu však mohli aj cestujúci zo strany od Senice. Následne sa vlak vydal do zastávky Jablonica obec, kde mal plánovaný dlhší pobyt. Železničné priecestie, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti železničnej zastávky, bolo preto vyradené z činnosti, aby neblokovalo cestnú premávku počas státia vlaku v zastávke. Pohyb cestujúcich a áut cez priecestie riadili príslušníci polície. Obec Jablonica na čele so starostom obce sa postarala o zaujímavý sprievodný kultúrny program v priestore zastávok autobusovej dopravy, ktorý zaujal množstvo divákov. V ten deň sa v obci konali ešte iné oslavy, takže organizátori mali plné ruky práce. Privítanie mimoriadneho vlaku však bolo veľkolepé.


V zastávke Osuské sa program neuskutočnil, cestujúci
však zastavenie využili; 14.09.2019 © Marko

Z Jablonice obce sa mimoriadny vlak vydal na svoju ďalšiu cestu, počas ktorej zastavil v zastávke Osuské. Tá leží dosť vzdialene od rovnomennej obce, preto tu nebol plánovaný sprievodný program. Krátke zastavenie využilo niekoľko ľudí na výstup a nástup.


V Hradišti pod Vrátnom bolo dlhšie zastavenie s programom;
14.09.2019 © Marko

Ďalšie dlhšie zastavenie sa uskutočnilo v Hradišti pod Vrátnom. V priestore nákladiska so zastávkou prebiehal po celý deň aj iný kultúrny benefičný program zabezpečovaný miestnymi aktivistami. Aktivisti sa postarali aj o upratanie celého priestranstva a budovy zastávky, ktorá rokmi nepoužívania postupne chátra. Po krátkych príhovoroch sprístupnil pán starosta Hradišťa pod Vrátnom aj miestnosť s koľajiskami modelovej železnice, ktoré priviezli žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Tie samozrejme zaujali najmä deti.


Koľajisko s automatickým blokom ovládané PLC SIMATIC
od firmy Siemens; 14.09.2019 © Marko

Vlak následne pokračoval priamo do Brezovej pod Bradlom, kde už ho čakali zástupcovia Mesta Brezová pod Bradlom na čele s pánom primátorom. Po príhovoroch a krátkom kultúrnom programe odviezol autobus prvých cestujúcich až na Bradlo. Autobus zabezpečilo Mesto Brezová pod Bradlom a vykonal celkom tri kyvadlové jazdy na Bradlo. Autobusové spojenie využili aj zástupcovia KPŽT a odviezli sa na Bradlo, aby položili veniec k Mohyle M. R. Štefánika. Tým vzdali hold tomuto významnému slovenskému predstaviteľovi a zároveň si pripomenuli aj mimoriadne jazdy usporadúvané KPŽT v rokoch 1997 až 1999.


Dorazili sme do Brezovej pod Bradlom; 14.09.2019 © Marko

Mimoriadny vlak zatiaľ vykonal dve kyvadlové jazdy do Jablonice a späť. Tie boli určené najmä miestnym obyvateľom. Pripomenuli si tak obdobie, keď ešte mohli využívať vlak denne. Spomienky sú jedna vec, vyťaženosť druhá. Aj keď sa stále ozývajú hlasy na obnovenie pravidelnej osobnej dopravy do Brezovej pod Bradlom, reálne, vzhľadom na polohu zastávok a staníc na trati od obytných sídiel, má šancu na úspech zrejme už len sezónna turistická prevádzka naviazaná najmä na turizmus a bicyklovanie.


Pred odchodom z Brezovej na druhú jazdu; 14.09.2019 © Marko

Presne 14.55 h sa vydal mimoriadny vlak na svoju spiatočnú cestu z Brezovej pod Bradlom cez Jablonicu do Trnavy, kam dorazil podľa predpokladov krátko po pol piatej. Všetky jazdy a aj sprievodný program dopadli tak, ako si to organizátori naplánovali. Počasie prialo, septembrové slniečko príjemne hrialo po celý deň. Na svoje si tak prišli aj fotografi. Kapacita súpravy stačila zvládnuť záujem cestujúcich, v niektorých spojoch sa až stálo. Organizátori boli spokojní, že sa akcia vydarila a sú dodnes vďační všetkým, čo akcii akokoľvek pomohli.


Dorazili sme do Trnavy - presne podľa plánu; 14.09.2019 © Marko

V Trnave sa počas víkendu objavil aj poštový vozeň Klubu železničných modelárov z Bratislavy voziaci so sebou koľajisko modelovej železnice veľkosti TT. Ten sa mal pôvodne odviezť až do Brezovej pod Bradlom, keďže Mesto Trnava objednanie vozňa pre Trnavu nakoniec zrušilo. Vzhľadom na náhradu parného vlaku (pôvodne sa uvažovalo s parným rušňom 498.104) motorovou súpravou pre finančnú náročnosť takejto akcie, už nebolo možné zapriahnuť poštový vozeň za mimoriadny vlak organizovaný KPŽT. Bratislavskí modelári tak zostali v Trnave a predviedli verejnosti svoje koľajisko na vlastné náklady. Škoda, že sa Mesto Trnava nepostaralo aspoň o propagáciu modelárov.


Historický poštový vozeň ukrýva koľajisko modelovej železnice
KŽM Bratislava; 14.09.2019 © Marko

Okrem samotnej jazdy mimoriadneho vlaku vydal Klub priateľov železníc Trnavy a okolia pri príležitosti okrúhleho výročia trate pamätnú brožúrku so stručnou históriou trate Jablonica – Brezová pod Bradlom, dal vyrobiť pamätný odznak a trati venoval aj jednu prednášku na Konferencii KPŽT konanej dňa 14. novembra 2019 v Trnave.


Séria publikácií „120 ročníc“, vydaných KPŽT; 14.09.2019 © Marko

Prílohu textu tvoria fotografie zo dňa 14. septembra 2019 a snažia sa zdokumentovať priebeh osláv a jazdu mimoriadneho vlaku na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom.

Odkazy:

  1. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia
  2. Spoločnosť Považskej Dráhy Žilina
  3. Klub železničných modelárov Bratislava

Úvodná snímka: Osobný vlak opäť v Brezovej © Marko

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy