Brezová pod Bradlom - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1    Odstavné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Reštaurácia, občerstvenie, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Brezová pod Bradlom je koncovou stanicou trate ŽSR č. 117 z Jablonice. Výpravná budova je v pôvodnom stave, od výstavby trate.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Jablonice

Zaujímavosť: Stavebná železnica Brezová pod Bradlom postavená pri výstavbe mohyly gen. M. R. Štefánika

Bola to úzkokoľajná železnica rozchodu 600 mm, použitá pri výstavbe Štefánikovej mohyly v rokoch 1923 - 1928 a viedla na Bradlo. Patrí do kategórie tzv. stavebných železníc, ktoré bývali používané predovšetkým na stavbách, a ktoré boli zväčša ručného, či konského pohonu. V tomto prípade nie je vylúčený motorový pohon, a to tak, že by išlo vlastne o lanovú dráhu (t.j. vozíky by boli vyťahované). Nemožno sa presne vyjadriť, vzhľadom na to, že jediným vodítkom pri určovaní tejto železnice bola fotografia zo stavby Štefánikovej mohyly.

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle

M. R. Štefánik, politik, vedec a vojak európskeho formátu, ideový tvorca a veliteľ česko-slovenských légií, stál pri zrode našej novodobej štátnosti – I. ČSR. Štefánikov odkaz je súčasťou demokratického dedičstva, ktorým sme prispeli k budovaniu modernej Európy. Mohyla M. R. Štefánika je preto monumentom nielen národného, ale i európskeho rozmeru.
543 m vysoký masív Bradla, na ktorom Mohyla generála M. R. Štefánika stojí, tvorí dominantný krajinný prvok svojho okolia. Objekt Mohyly na Bradle, dielo architekta Dušana Jurkoviča, svojim umiestnením v krajine a svojím kompozičným, hmotovým, priestorovým a materiálovým ponímaním predstavuje vrcholný štandard európskej monumentálnej architektonickej tvorby.
Mohyla dosahuje rozmery 93 x 62 m, jej štyri obelisky sú 12 m vysoké, postavili ju počas 280 pracovných dní v rokoch 1927 – 1928. Rekonštrukcie sa Mohyla M. R. Štefánika dočkala až po páde totality. Trvala takmer 7 rokov a bola ukončená v roku 1996.
Na Bradlo k mohyle vedie udržiavaná 4-kilometrová komunikácia. Počas zimnej a letnej turistickej sezóny je možnosť občerstviť sa na chate Bradlo a zakúpiť si propagačné materiály a suveníry v Centre informačných služieb. Sprievodcovskú službu zabezpečuje MsÚ Brezová pod Bradlom.
Pod Bradlom, v obci Košariská – Štefánikovom rodisku, je v jeho rodnom dome, bývalej evanjelickej fare, umiestnené Múzeum M. R. Štefánika.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu