ŽSR 181: Kraľovany - Trstená

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 181: Kraľovany - Trstená
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

O výstavbe železnice vedúcej údolím Oravy sa začalo vážnejšie uvažovať už v 80. rokoch 19. storočia. Vtedy tiež vznikol spor medzi Kraľovanmi a Ružomberkom o napojenie železnice na trať KBŽ. O správnosti trasovania železnice sa v tlači viedli diskusie ešte niekoľko rokov po ukončení výstavby.
Koncesia napokon stanovila za prípojnú stanicu Kraľovany. Na základe zákonného článku č. XXVII/1897 povolila výnosom MO č. 56289/97.XI.1. výstavbu i prevádzku železnice, smerujúcej cez Dolný Kubín do Suchej Hory, koncesionárom Tichomírovi Löwenfeldovi a Imrichovi Markbreitovi.

Výstavba trate bola náročná,  bolo potrebné vybudovať násypy, dosahujúce výšku až 10 m, dvakrát také hlboké zárezy a dokonca i jeden tunel, dlhý 87 m. Najväčšou umelou stavbou na trati sa stal oceľový most cez Oravu, dlhý 88 m. I napriek tomu stála výstavba pomerne dlhej železnice  (70,4 km) iba 7 140 000 K.   Stanice boli vybavené čakárenskými prístreškami. Na trati bolo 10 výpravných budov so skladmi, na šírej trati sa vybudovalo 17 strážnych stanovíšť. Zo 105 priecestí trate bolo 100 úrovňových, 2 viedli podchodom a 3 nadchodom nad traťou.

Na jednotlivých úsekoch trate sa prevádzka začala v nasledovných termínoch: 

Kraľovany - Oravský Podzámok 4.12.1898
Oravský Podzámok - Tvrdošín 18. 6.1899
Tvrdošín - Suchá Hora 21.12.1899

KBŽ v prvých rokoch na trati používala tri rušne osvedčenej triedy XII (Budapest, 1899,  v. č. 1347, 1348 a 1405) s inventárnymi číslami 527 - 529 (neskôr ČSD 310.507 - 310.509). Neskôr ich nahradili dva rušne, vyrobené roku 1907 v berlínskej lokomotívke A. Borsig. KBŽ ich zaradila do triedy XIIb a pridelila im inventárne čísla 511 a 512 (neskôr ČSD 310.701 a 310.702). Údržba rušňov sa vykonávala vo výhrevniach v Kraľovanoch, Tvrdošíne a Suchej Hore.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,102
0,000
ŽST
4,175
3,000
Zastávka
8,434
8,000
ŽST
11,086
11,000
Nak./zast.
13,389
13,000
Zastávka
15,672
15,000
Zastávka
17,275
17,000
ŽST
19,787
19,000
Zastávka
20,949
20,000
Zastávka
23,547
23,000
ŽST
27,491
27,000
ŽST
28,732
28,000
Zastávka
30,760
30,000
Zastávka
33,868
33,000
Zastávka
35,255
35,000
Výhybňa
39,246
39,000
Zastávka
41,810
42,000
Výhybňa
46,415
46,000
ŽST
48,638
48,000
Zastávka
51,188
51,000
Tvrdošín
ŽST
56,450
56,000
Trstená
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
221 kB
27.3.2020
PDF
PDF
835 kB
23.3.2020
PDF
PDF
464 kB
28.3.2009
PDF
PDF
731 kB
26.4.2009
PDF
PDF
223 kB
22.3.2020
PDF
PDF
749 kB
16.6.2010
PDF
PDF
777 kB
25.6.2010
PDF
PDF
292 kB
4.4.2020
PDF
PDF
381 kB
5.4.2020
PDF
PDF
515 kB
27.6.2010
PDF
PDF
462 kB
3.7.2010
PDF
PDF
500 kB
29.10.2018
PDF
PDF
319 kB
8.4.2020
PDF
PDF
525 kB
5.7.2010
PDF
PDF
411 kB
5.7.2010
PDF
PDF
576 kB
17.4.2011
PDF
PDF
518 kB
10.4.2011
PDF
PDF
510 kB
5.6.2011
PDF
PDF
598 kB
10.4.2020
PDF
PDF
462 kB
16.10.2011
PDF
PDF
482 kB
23.10.2011
PDF
PDF
557 kB
29.5.2011
PDF
PDF
70 kB
14.1.2009
PDF
PDF
82 kB
16.9.2017
PDF
PDF
151 kB
16.9.2017
PDF
PDF
106 kB
27.10.2018
PDF
PDF
119 kB
27.10.2018
PDF
PDF
120 kB
27.10.2018
PDF
PDF
116 kB
27.10.2018
PDF
PDF
111 kB
12.1.2020
PDF
PDF
105 kB
12.1.2020
PDF
PDF
105 kB
12.1.2020
PDF
PDF
305 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy

PDF
PDF
186 kB
9.1.2009