Beroun

Železničná stanica Beroun leží na hlavnom ťahu Praha - Plzeň ( trať SŽDC č. 170 ). Uzlom, prechádzajú aj trate SŽDC č. 173 do Prahy-Smíchova cez Rudnú u Prahy a č. 174 do Rakovníka. Stanica je elektrifikovaná jednosmernou elektrickou sústavou 3000V. V km 41,1 na trati č. 170 sa nachádza styk napájacích sústav js 3kV a ss 25kV/50Hz.

Kilometrická poloha : 38,8 km ( trať Praha - Plzeň ); 38.7 km ( trať Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun )
Nadmorská výška : 225 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Prahy