Rakovec

RAKOVEC zastávka sa nachádza na trati Margecany - Červená skala. Leží v hlbokom údolí na hranici Slovenského Raja. Stará banícka osada s pôvodnou architektúrou. Zaujímavosť: malá vodná elektráreň Rakovec je vôbec najstaršou vodnou elektrárňou - bola uvedená do prevádzky v roku 1912. Sú v nej inštalované dva agregáty s Francisovou turbínou a celé základné technologické zariadenie je pôvodné. Je plne funkčná.