Z USA(3): Northeast Corridor

Severovýchodní koridor je jednou z nejdůležitějších tratí  USA, neboť spojuje Boston, New York, Filadelfii, Baltimore, Washington D.C. a další města po trase. Je dodnes jedinou fungující vysokorychlostní tratí ve Státech, ale hustá je na ní i regionální osobní doprava, zatímco pro nákladní s výjimkou lokálních obsluh neslouží. Její historie je pochopitelně pestrá, stejně jako nasazený vozový park. [Pokračování]