Chvatimech

Stanica Chvatimech leží na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica – Červená Skala). Chvatimech je zároveň východzou stanicou úzkorozchodnej Čiernohronskej železnice. Slúži aj ako odbočná stanica normálnerozchodnej železnice do ŽST Hronec. Odbočka sa sporadicky využíva pre zvláštne jazdy.

V bezprostrednom susedstve stanice sa nachádza mostné križovanie normálnerozchodnej trate, trate ČHŽ, riek Hron a Čierny Hron. Galária ČHŽ mostu a galária ŽSR mostu.

Nad stanicou sa nachádza lanovka, ktorá je podrobne popísaná na stránke www.lanovky.sk vrátane fotogalérie. http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=36