Gelnica

Žst. Gelnica leži na neelektrifikovanej trati č. 173 (Červená Skala - Margecany).

Železničná stanica Gelnica leží v km 7,542 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate Margecany – Červená Skala.
Je stanicou nesamostatnou, pridelenou ŽST Margecany (sídlo prednostu ŽST).
zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Rozčlenenie stanice

Stanica nie je rozčlenená na obvody.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam.

Traťový úsek ŽST Margecany – ŽST Gelnica :

- Vlečka „CALMIT s.r.o. Bratislava“ odbočuje z hlavnej traťovej koľaje v km 3,315 medzi stanicami Margecany – Gelnica výhybkou číslo V 1.
- zast. Jaklovce - leží v km 4,160. Má spevnené nástupište „Tischer“ v dĺžke 108 m, prístrešok pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie. Zastávka nie je obsadená.
- zast. Žakarovce - leží v km 5,756. Má spevnené nástupište „Tischer“ v dĺžke 184 m. V budove zastávky je čakáreň pre cestujúcich. Elektrické osvetlenie je. Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.

Traťový úsek ŽST Gelnica – ŽST Prakovce :

- zast. GELNICA mesto - leží v km 8,803. Má obrubníkové nástupište „SUDOP T“ v dĺžke 118 m. V prijímacej budove je miestnosť osobnej pokladne a čakáreň pre cestujúcich. Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.
- zast. GELNICA zastávka - leží v km 12,984. Má sypané nástupište v dĺžke 95 m. Elektrické osvetlenie. V budove zastávky je čakáreň pre cestujúcich. Zastávka nie je obsadená.
- zast. PRAKOVCE zastávka - leží v km 15,292. Má obrubníkové nástupište „SUDOP T“ v dĺžke 150 m. Elektrické osvetlenie. Pre cestujúcu verejnosť slúži otvorená čakáreň. Zastávka je obsadená komerčným zamestnancom.

Nástupištia

V stanici sú zriadené 3 vyvýšené nástupištia pre nástup a výstup cestujúcich :
- pri koľaji č. 1 nástupište „Tischer“ v dĺžke 211 m,
- pri koľaji č. 2 nástupište „Tischer“ v dĺžke 191 m,
- pri koľaji č. 4 nástupište „Tischer“ v dĺžke 189 m,
Príchod a odchod k nástupištiam je okolo staničnej budovy a priestranstvo pred dopravnou kanceláriou (staničný park). Prechody pre cestujúcich a vozíky v úrovni koľají sú zriadené :
- oproti dopravnej kancelárii cez koľaje č. 6, 4 a 2 po koľaj č. 1
- na konci staničnej budovy na margecanskom zhlaví cez koľaje č. 6, 4 a 2 po koľaj č. 1

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Gelnica je staničné zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie s hlavnými návestidlami závislými na polohe všetkých prechádzaných a odvratných výhybiek, ktoré vylučuje súčasne zakázané vlakové cesty.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch<