Bílovec

Bílovec je koncová stanica 7,4 km dlhej miestnej železnice (SŽDC č.279) Studénka - Bílovec. Poloha staničnej budovy: vpravo smerom od stanice Studénka. V súčasnosti je stanica riadená podľa predpisu D3.

V roku 1886 vypršala spoločnosti Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) koncesia, ktorá bola následne predlžená s podmienkou, že musí postaviť mnohé miestne železnice na vlastné náklady medzi nimi i dráhu moravsko-slezských měst a ďalších 10 železničných tratí a jedna z nich bola trať Studénka - Bílovec. Trať bola otvorená dňa 1.10.1890 a vlastníkom bola KFNB, ktorá na nej zabezpečovala prevádzku. V roku 1906 bola spoločnosť KFNB zoštátnená a tým prešla trať pod Císařsko-královské státní dráhy. V súčasnosti premávajú po trati osobné vlaky v 2-hodinom intervale (počas dopravnej špičky každú hodinu) vedené motorovou jednotkou 814/914 ako linka S31.

Stav: 05/2016

Zdroje: Naše lokálky, S.Pavlíček, nakladatelství Dokořán s.r.o., 2002. Autor: Michal Čellár