Vydrovo v km 2,609

V 2,609 km trate ČHŽ 900: ČHŽ-900: Čierny Balog - Vydrovo sa nachádza priecestie s lesnou asfaltovou cestou do údolia pod vrch Korytársko (Pustá) a nie chránené žiadnou dopravnou značkou. 

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár