Hronec zlievareň

V 9,800 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech leží stanica Hronec zlieváreň, kde sa za priecestím s cestou 2375 (Zlievárenská ulica) rovnobežne s areálom ZLH Plus a.s. (zlievareň Hronec) v minulosti nachádzalo prekladisko medzi rozchodmi 760 a 1435 mm s portálovým žeriavom ako súčasť koľajiska nákladiska Hronec. V roku 2020 bol žeriav prevezení do zbierky Ľupčianskeho kovozávodu a koľaje odstránené až za priecestie v 10,030 km. Hlavná trať do stanice Podbrezová-Chvatimech ČHŽ vedie rovno po druhej strane koľajisko nákladiska s rozchodom 1435 mm až ku areálu drevoskladu. Počas roku 1985 bola vybudovaná rovnobežná trať s vlečkou do drevoskladu ako súčasť plánu na obnovu trate smerom ku obci Valaská ale počas rekonštrukcie trate na začiatku roku 2000 vybudovali úrovňové tratí s rozchodom 1435/760 pri pôvodnej staničnej budove Čiernohronskej lesnej železnice. Následne trať pokračuje oblúkom okolo areálu drevoskladu. Niekoľko metrov pred priecestím v 10,030 km sa vpravo odpojuje koľaj do dodnes používanej jednokoľajnej výtopny v areálu budov lesného závodu. Na konci koľaje normálneho rozchodu je kolmá nakladacia rampa, kde sa v minulosti nakladali/vykladali úzkorozchodné vozidlá ČHŽ ale dnes je koľaj s rozchodom 760 mm odstránená. Tu začínalo 4 koľajné úzkorozchodné koľajisko stanice s tým, že momentálne je funkčná len prvá koľaj a ostatné sú skrátené a zarastajú v tráve. Na zhlaví smer Podbrezová-Chvatimech ČHŽ sa v minulosti nachádzala prízemná drevená budova. Zvyšné koľaje v minulosti slúžili na odstavovanie vozidiel vo rôznom stave rozklade.  

stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár

Zdroje: Čiernohronská železnica: 30 rokov zápasu o zachovanie, Aleš Bílek, Nakladatelství RCH, 2009