Čierny Balog

Stanica úzkorozchodnej trate (760 mm) Čiernohorskej železnice Čierny Balog, trať č. 900.