Kostolná - Záriečie

Železničná zastávka Kostolná - Záriečie leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina, v medzistaničnom úseku Melčice - Zlatovce.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Bratislavy hl.st.

Z histórie obce

Obec sa nachádza pri ústí potoka Drietomica do Váhu, 8 km juhozápadne od Trenčína. Vznikla zlúčením obcí Kostolná a Záriečie. Na vrchu Hradište sú archeologické nálezy sídliska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Predpokladá sa existencia prehistorického hrádku. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1318 v listine, kde sa spomína i susedná obec Drietoma. Kostolná bola podľa hist. prameňov po r. 1439 nazývaná Dolnou Drietomou. V druhej polovici 16. stor. sa od Kostolnej oddelil sídlištný celok, pod názvom Záriečie. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., v oboch obciach boli pálenice. Záriečie bolo známe valchami, nožiarmi a súkenníkmi. V Kostolnej je klasicisticky upravený charitný kláštor, bývalé pôsobisko redemptoristov, dnes slúži ako domov dôchodcov.