Brodské

Z Kútov do Brodského a Břeclavi vybudovali spojenie roku 1900. Prekážkou tu bola rieka Morava, cez ktorú museli vystavať most. V Kútoch asi 100 m od starej stanice, dnešnej pošty, sa trať stáčala smerom na Brodské. Pri zdvojkoľajňovaní trate roku 1920 Kúty potrebovali dlhšiu stanicu, preto sa oblúk na Brodské posunul a zväčšil.
V Brodskom bola železničná stanica už roku 1900. Stará budova aj s pôvodným výhybkárskym stanovišťom ešte stojí. Nová stanica bola postavená okolo roku 1925, ale za hospodárskej krízy roku 1931 doslúžila, preto musela byť prestavaná.

Medzi stanicami Kúty – Lanžhot v km 71,717 je zastávka Brodské, ktorá je  pri určených vlakoch komerčne obsadená. Dĺžka nástupišťa pri 1. traťovej koľaji je 200 m, pri 2. traťovej koľaji je 195m. K nástupišťu pri 2. traťovej koľaji je vybudovaný úrovňový prechod. Zastávka je osvetľovaná automaticky spínacími hodinami.

Dostupnosť

Železničná zastávka sa nachádza na severovýchodnom okraji obce, vzdialená asi 750 m alebo 10 minút od obecného úradu po Školskej a Vajanského. 6-krát za deň odtiaľto chodí aj autobus cez obec a Kúty do Senice.