DE - Bertsdorf

Stanice Bertsdorf na úzkorozchodné železnici, provozované společností SOEG, leží 9 km od železniční stanice Zittau. Trať se zde větví dvěma směry na severní stranu německé části Krušných hor. Jedna trasa směřuje do lázní Kurort-Jonsdorf a druhá do Kurort-Oybin. Všechny vlaky jsou vedeny parními lokomotivami. Staniční kolejiště je místě ovládané z centrálního stavědla. Provoz je celoroční, o víkendech s rozšířeným počtu spojů. Železnice má chrakter turistické dráhy a zároveň ve městě doplňuje částečně městskou dopravu v jižní části.