DE - Zittau

Železniční pohraniční stanice Zittau leží na německo-česko-polském pomezí. Do stanice zaúsťují neelektrifikované tratě z Liberce, Varnsdorfu, Dresden, Görlitz a úzkorozchodná parní železnice společnosti SOEG, vedoucí z krušnohorských oblastí na německé straně z Kurort-Jonsdorf a Kurort-Oybin, přes stanici Bertsdorf. Přes Zittau je vedena peážní doprava z Liberce do Varnsdorfu a zpět a mezinárodní spoje Dresden-Liberec a zpět. Lokální doprava Liberec-Zittau  a dále přes Varnsdorf do Seifhennersdorfu je provozována dopravcem RAILTRANS, pronajatými vozidly od společnosti SBE. Před staniční budovou je autobusový terminál městské a příměstské dopravy společnosti KVG.