Bechyně

Železniční stanice Bechyně je konečnou stanicí místní dráhy č. 202 z Tábora. Jedná se o první elektrifikovanou železnici Ing. Františkem Křižíkem. Ze stanice odbočuje vlečka na nákladiště dřeva. Provoz je řízen podle předpisu D3. Strojvedoucí se hlásí ale dispečerovi radiopojítkem. To umožňuje zrychlení provozu zkrácením pobytu v dopravnách.

Kilometrická poloha : 24,1 km
Nadmořská výška : 415 m.n.m.
Poloha budovy : vlevo, ve směru z Tábora