Bohumín

Železničná stanica Bohumín je súčasťou ostravského železničného uzla. Leží na trati SŽDC č. 270 Česká Třebová - Bohumín - Chalupki ( PKP ).
Ústí do nej trať SŽDC č. 320 Čadca ( ŽSR ) - Bohumín. Do roku 1967 do nej ústila aj trať z Karvinej starého hl.n. Táto trať je v súčastnosti vlečkou.

Kilometrická poloha : 275,9 km
Nadmorská výška : 205 m.n.m.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Českej Třebovej