Trenčianske Bohuslavice

Žst. Trenčianske Bohuslavice leží na hlavnej elektrifikovanej trati ŽSR 120 (Bratislava - Žilina) medzi žst. Nové Mesto nad Váhom a žst. Trenčín. Výpravná budova s dopravnou kanceláriou sa nachádza na pravej strane v smere na Melčice.