Energie 507

Od jesene roku 2004 prebieha v priestoroch firmy Jozef Majtáň Stroj-mat Topoľčany v bývalom rušňovom depe oprava parného rušňa Energie 507. Rušeň bol vyrobený belgickým výrobcom roku 1946 pre vlečkovú prevádzku a jeho súčasným vlastníkom je pán Jean-Marie Thill z Luxemburska.

Opravu kotla rušňa vykonali ŽOS České Velenice, detailnú opravu zvyšných častí rušňa zveril jeho vlastník firme Stroj-mat na základe dobrých skúseností z realizácie viacerých predchádzajúcich objednávok