Berchtesgaden Hbf.

Berchtesgaden Hbf je koncovou stanicí na elektrifikované regionální trati z Freilassingu. Dříve koleje pokračovaly tunelem dále do Rakouska. Provoz byl zastaven v důsledku poválečného uspořádáni po II. světové válce. V současné době řada spojů pokračuje z Freilassingu až do Salzburgu.