Trenčianska Teplá

Stanica Trenčianska Teplá (okres Trenčín) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati č. 120 Žilina – Bratislava. Do obvodu Trenčianskej Teplej patria aj zastávky Trenčianska Teplá obec a Trenčianska Teplá zastávka, ktoré ležia na jednokoľajnej elektrifikovanej trati č. 122 (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc. Z Trenč. Teplej odbočuje aj trať č. 123 do Vlárskeho průsmyku. Výpravná budova stanice je pôvodnou budovou, ešte z čias StEG.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy

UMIESTNENIE A URČENIE ŽELEZNIČNEJ STANICE

Železničná stanica Trenčianska Teplá leží v:
·  km 131,484 dvojkoľajnej trate (Žilina) - Púchov - Bratislava hl. st.
·  km 0,000 jednokoľajnej trate Trenčianska Teplá - Vlársky Průsmyk (ČD)
·  km 0,000 úzkorozchodnej trate Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
Je stanicou:
·  zmiešanou a vlakotvornou podľa povahy práce
·  odbočnou - pre trať Trenčianska Teplá - Vlársky Průsmyk
·  dispozičnou pre trať Trenčianska Teplá - Žilina, TrenčianskaTeplá - Leopoldov, Trenčianska Teplá - Nemšová,
·  riadiacou – pre trať Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Trenčianska Teplá sú pridelené nesamostatné stanice:
Nemšová - leží v km 3,738 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate Tr. Teplá – Vlárský prúsmyk ČD. Podľa povahy práce je stanicou odbočnou pre trať so zjednoduš. riadením Nemšová – Led. Rovne. Ďalej je stanicou zmiešanou, medziľahlou a pohranično prechodovou na trati Nemšová - Vlárský prúsmyk ČD. Pre trať Nemšová – Led. Rovne je stanicou dispozičnou.
Horné Srnie ležiace v km 7,740 žel. trate Tr. Teplá – Vlárský prúsmyk ČD. Podľa povahy práce je stanicou je stanicou zmiešanou, medziľahlou a pohranično prechodovou na trati Nemšová - Vlárský prúsmyk ČD.

STYK DRÁH

·  Vlečka „Považský cukor a. s. Trenčianska Teplá“ odbočuje z koľaje 3a výhybkou č. 5 v km 132,281.

HLÁSNICE, (HRADLÁ), ODBOČKY, NÁKLADISKÁ, ZÁVORÁRSKE STANOVIŠTIA A ZASTÁVKY AŽ K SUSEDNÝM
STANICIAM.

·  Zastávka Opatová nad Váhom leží v km 127,800 medzi stanicami Trenčianska Teplá – Trenčín. Má vybudované jednostranné nástupištia so spevneným okrajom v oboch smeroch v dĺžke 120 m, ktoré sú osvetlené 
·  Zástavka Trenčianska Teplá – obec leží v km 0,530 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice Je neosvetlená. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné.
·  Zástavka Trenčianska Teplá – zastávka leží v km 1,592 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice. Je neosvetlená. Vyvýšené nástupište v dĺžke 60 m je jednostranné.
·  Zastávka Trenčianske Teplice – sídlisko leží v km 4,283 úzkorozchodnej trate medzi stanicami Trenčianska Tepl&aa