Batelov

Železničná stanica Batelov leží na trati SŽDC č. 225 Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí.

Kilometrická poloha : 69,7 km
Nadmorská výška : 555 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Havlíčkova Brodu