Benešov u Prahy

Železničná stanica Benešov  u Prahy leží na trati SŽDC č. 220 Praha - České Budějovice. Odbočuje z nej trať SŽDC č. 222 do Trhového Štěpánova.

Kilometrická poloha : 134,5 km
Nadmorská výška : 365 m.n.m.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Prahy