Bakov nad Jizerou

Želetničná stanica Bakov nad Jizerou leží na trati SŽDC č. 070 Praha - Turnov. Odbočujú z nej trate SŽDC č. 063 do Kopidlna a č. 080 do Jedlové.

Kilometrická poloha : 82,1 km
Nadmorská výška : 220 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Prahy