Mikušovce

Zastávka Mikušovce leží na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 161 (Lučenec - Kalonda).