Piešťany

Železničná stanica Piešťany leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina. Pri modernizácii V. železničného koridoru prešla stanica v roku 2008 rekonštrukciou. Odbočuje z nej trať do žst. Vrbové. Osobná doprava na trati bola zastavená v 70-tych rokoch 20. st.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy hl.st.