Mlynky zastávka

Mlynky zastávka je na trati ŽSR 173. Zastávka sa nachádza bezprostredne pri vchode do mlyneckého tunela.

Stará banícka obec v údolí rieky Hnilec vo Volovských vrchoch, vytvorená z bývalých baníckych osád Spišskej Novej Vsi: Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec, Sykavka.V baniach v chotári obce sa dolovala medená a železná ruda. Začiatkom 19.stor. podnikatelia Leopold a Samuel Palcmanovci v Palcmanskej Maši postavili vysokú pec a hámre.V osade Biele Vody učil v r. 1931 - 1933 Ján Nálepka. Toho času je obec najvýznamnejším strediskom zimných športov v Slovenskom Raji./ Lyžiarske vleky, zjazdové a bežecké trate./