Hnilec

Železničná stanica Hnilec sa nachádza na trati ŽSR číslo 173, medzi stanicami Mlynky a Nálepkovo, v km 53,163. V ŽST nie sú odchodové a má svetelné vchodové návestidlá. Celá je v oblúku. V stanici sa nachádza sídlo traťového okrsku. Stanica by sa dala zaradiť k väčším staniciam na trati Margecany - Červená Skala. Preto tu okrem staničnej budovy môžeme vidieť typické záchody, nakladaciu rampu aj so skladiskom a koľajovú váhu.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice
Železničná stanica Hnilec leží v km 53.163 jednokoľajnej trate Margecany – Banská Bystrica.
Je stanicou : štvrtej kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke
 
Rozčlenenie stanice
Železničná stanica Hnilec je nesamostatnou ŽST pridelenou k ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Prednosta stanice má sídlo v ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa.
Poradie jednotlivých dopravní a zastávok podľa TTP od začiatku trate :
Nesamostatná ŽST Nálepkovo km 39.502, Zastávka Tretí Hámor km 43.954 , Zastávka Nálepkovo- Peklisko 46.798, Nesamostatná ŽST Hnilec 53.163, Zastávka Sykavka 56.785, Zastávka Rakovec 59.714, Mlynky Zastávka 61.100, Nesamostatná ŽST Mlynky 62.723,
 
Nástupištia
Stanica má dve vyvýšené nástupištia TISCHER. Jedno vyvýšené nástupište medzi koľajami 3 – 1 v dĺžke 206 metrov a medzi koľajami 5 – 3 v dĺžke 200 metrov.
Staničenie začiatku nástupíšť – kilometer 53.050 a 53.054
Staničenie konca nástupíšť – kilometer 53.250 a 53.260
Príchod a odchod k nástupištiam pre cestujúcich je vedľa čakárne a prechod cez koľaje oproti dopravnej kancelárii. Prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej kancelárie v koľaji číslo 5,3,1.
 
Zabezpečovacie zariadenie v stanici
V železničnej stanici Hnilec je zabezpečovacie zariadenie I. kategórie, nezávislé návestidlá. Svetelné návestidlá a príslušné predzvesti sa obsluhujú tlačidlami na indikačnej doske výpravcom v dopravnej kancelárii. Svetelné vchodové návestidlá majú privolávacie návesti. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami.

Obec je v údolí Hnilca pod masívom Babinej a Súľovej, Veľkej a Malej Knoly. Obec vznikla po roku 1290 a bola pôvodne baníckou obcou s hámrami a ťažbou striebornej rudy. 
Pôsobil tu Štefan Mišík (1843-1919), historik a etnograf bojujúci za slovenskú národnú samostnosť. Na ceste na Grajnár, na skalnej stienke vedľa cesty, je umiestnená jeho pamätná tabuľa.

Pamiatky: Barokový kaštieľ Postavený v druhej polovici 18. stor., prestavaný a upravený v 20. stor. Viacpodlažn&aacut