Mlynecký

Mlynecký tunel. Nachádza sa na trati ŽSR číslo 173 Červená Skala - margecany, medzi stanicou Mlynky a zastávkou Mlynky, ktorá je v tesnom susedstve margecanského portálu. Tunel je dlhý 140 m, leží celý v oblúku o polomere 300 m a v sklone 7,9‰. Postavený bol v roku 1936. Má 16 razených vnútorných pásov, 1 pás, ktorý bol urobený ako preklenutý zárez a 2 portálové kratšie pásoy. Celý tunel, až na jeden pás, má nepremokavý betónový kryt. Výlom z tunela dosiahol 6 730 m3, kubatúra muriva 2 230 m3.