Adamov zastávka

Železničná zastávka Adamov zastávka leží na trati SŽDC č. 260 Brno - Česká Třebová - ( Praha ), v medzistaničnom úseku Adamov - Blansko.

Kilometrická poloha : 172,4 km
Nadmorská výška : 250 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Brna