Božice u Znojma

Železniční stanice Božice u Znojma leží na neelektrifikované trati SŽDC č. 246 Břeclav - Znojmo, na níž byl provoz zahájen v roce 1970. Stanice plní významnou úlohu i v nákladní přepravě, dochází zde k plnění vozů zde těženým pískem.

Kilometrická poloha : 7,3 km
Nadmořská výška : 220 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, ve směru od Břeclavi