Bohutice

Železničná zastávka Bohutice leží na neelektrifikovanej trati SŽDC č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, v medzistaničnom úseku Rakšice - Miroslav.

Kilometrická poloha : 114,5 km
Nadmorská poloha : 275 m.n.m.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Brna