Bohuslavice u Kyjova

Hradlo Bohuslavice u Kyjova - zastávka leží na dvojkoľajnej neelektrifikovanej trati SŽDC č. 340 Brno – Veselí nad Moravou, v medzistaničnom úseku Nemotice - Kyjov. Voľakedy bola stanicou, z ktorej ostalo i usporiadanie úrovňových nástupišť pre zastávku netypických – medzi koľajami.

Kilometrická poloha : 57,9 km
Nadmorská výška : 210 m.n.m.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Brna