Adamov

Železničná stanica Adamov leží na trati SŽDC č. 260 Brno - Česká Třebová - ( Praha ). 

Kilometrická poloha : 171,2 km
Nadmorská výška : 245 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Brna