Brandýs nad Labem

Železničná stanica Brandýs nad Labem leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati SŽDC č. 074 Čelákovice - Neratovice. Je vybavená SZZ II. kategórie - TEST A s ručne prestavovanými výmenami a EMZ so závislosťou na svetelné návestidlá (bez rýchlostnej náv. sústavy). Stanica má tri dopravné koľaje. Na obe strany sa používa telefonický spôsob dorozumievania.

Kilometrická poloha : 0.8 km
Nadmorská výška : 195 m.n.m.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Čelákovic