Zohor

ŽST Zohor

sa nachádza na elektrifikovanej, jednokoľajnej, koridorovej trati ŽSR čislo 110 Bratislava - Kúty štátna hranica. Zároveň je východzou stanicou pre jednokoľajné trate 112 Zohor - Plavecký Mikuláš a 113 Zohor - Záhorská Ves.

Jej význam spočíva najmä ako preprahová stanica pre nákladnú dopravu smerom do Rohožníka. Denne by sa v stanici mali tvoriť aj priebežné nákladné vlaky spoločnosti Cargo, smerujúce poväčšinou do bratislavskej východnej stanice. Priame vlaky z Rohožníka vozí plejáda malých dopravcov. V prevážnej miere bez úvrate smerom co Českej republiky.

Osobná doprava je po roku 2003 na trati Zohor - Plavecký Mikuláš zastavená. Trať Zohor - Záhorská Ves obsluhuje spoločnosť BRKS. V ŽST zastavujú všetky osobné vlaky a väčšina diaľkových medzinárodných rýchlikov.

Železničnú stanicu možno považovať za záhorácky železničný uzol.

Podrobnosti o ŽST

leží v km 12.610 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty podľa kilometrovania z Devínskej Novej Vsi, v km 0.310 jednokoľajnej trate Plavecký Mikuláš - Zohor, v km 0.396 jednokoľajnej trate Zohor - Záhorská Ves,  jednokoľajnej trate Plavecký Mikuláš - Zohor a jednokoľajnej trate Zohor - Záhorská Ves, všetko o rozchode 35mm., v úseku dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty je trať elektrifikovaná, napájaná  triedavým prúdom o napätí 25 kV, 50Hz, v úseku jednokoľajnej trate Plavecký Mikuláš - Zohor a Zohor - Záhorská Ves nie je trať elektrifikovaná,

- má trať so zjednodušeným riadením dopravy v úseku jednokoľajnej trate Zohor - Záhorská Ves,

- má pridelené nesamostatné stanice: Malacky, Rohožník, Kuchyňa a Jablonové, nákladištia a zastávky: Lozorno, Plavecký Štvrtok,

Železničná stanica Z o h o r,

· je odbočná pre jednokoľajnú trať Plavecký Mikuláš - Zohor a jednokoľajnú trať Zohor - Záhorská Ves,
· je dispozičnou pre trať Zohor - Rohožník v obidvoch smeroch,
· je riadiacou stanicou pre trať so zjednodušeným riadením dopravy v úseku Zohor -
Záhorská Ves,
· osobná, nákladná, zmiešaná, zriaďovacia, medziľahlá po prevádzkovej stránke v úseku dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty (podľa povahy práce),

Styk dráh

· celoštátnej dráhy s vlečkami:

 vlečka „Priemyselný park VW“, odbočuje výhybkou číslo V1 v km 3.668 v medzistaničnom úseku Jablonové - Zohor, pre vlečku je vypracovaný prevádzkový poriadok.
 vlečka „Hasit Slovakia, s.r.o“, odbočuje výhybkou číslo 1 v km 5.368 na nákladisku a zastávke Lozorno v medzistaničnom úseku Jablonové – Zohor. 
 vlečka KBZ, s.r.o odbočuje výhybkou č. A1 v km 0,029 z koľaje č.4a v ŽST Zohor.

Zabezpečova