Chopper

Chopper

Chopperdozátor - samovýsypné vozne určené na prepravu, sypanie a rozprestieranie koľajového lôžka s možnosťou nastavenia výšky vrstvy kameniva sypaného do koľaje. Vozne sú vybavené špeciálnym dávkovačom, ktorého mechanizmus zabezpečuje potrebný smer toku kameniva. Ovládanie výsypných klapiek zabezpečuje stlačený vzduch, ktorý je dodávaný do vzduchojemu vozňa z HDV pracovným potrubím cez špeciálne spojky (žlté hadice). V SR/ČR sa používajú dva typy - Vb 411 (Faccpp) a Vb 425 (Faccpps). Z hľadiska funkčnosti najväčší rozdiel medzi nimi spočíva v možnosti nastavenia výšky sypania štrku i v priebehu sypania a jeho ukončenie kedykoľvek u typu Vb 425, pri type Vb 411 sa výška sypania nastaví vopred a sypanie nie je možné prerušiť.

Technické údaje pre typ Vb 411 (Vb 425):

Dĺžka: 11,19 (12,19) m
Hmotnosť: cca 21,8 (23,9) t
Max. rýchlosť: 65 (100*) km/h * - ak nie je na vozni uvedené inak (70 km/h)
Max objem: 30/38* (32,5) m3 * - s vrchlíkom
Výška davkovača od TK: +15, -13 (+29, -13) cm