ASP 400

ASP 400

ASP 400 - traťová ASP ľahkej kategórie, ktorá vychádza z ASP Beaver 800 (Plasser & Theurer) a bola vyrábaná v MTH Praha (Plzeň) v kooperácii s firmou Plasser & Theurer v rokoch 1976 až 1984, pričom ich bolo vyrobených cca  45 kusov. ASP je vhodná pre úpravu polohy koľaje len pre zvršok do tvaru S49 na drevených pražcoch. Pri doprave vlastným pohonom i práci je využívaný len predný podvozok. Nie je vybavená zhutňovačmi za hlavami pražcov. Jednotlivé stroje môžu byť vybavené optickým zameriavačom s ovládaním rádiom. Okrem ČSD boli dodávané i útvarom železničného vojska. Napriek svojmu veku sú na tratiach ŽSR/SŽDC stále používané.

Technické údaje:

Dĺžka: cca 15,00 m (prepravná poloha)
Hmotnosť: 23,00 t
Max. rýchlosť: 30 km/h
Pracovný výkon: do 300 m/hod (je závislý na povahe práce)