Seminár SVTS: Nehody na železničných priecestiach

16.6.2024 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Nehody na železničných priecestiach

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na tému nehôd, ku ktorým dochádza na železničných priecestiach, ktorá sa uskutoční v stredu 26. júna 2024 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

NEHODY NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH

 

Prednášajú  :  Ľudovít AUGUSTÍN a  Miloš SLÁVIK

V rámci prednášky bude premietnutý 15-minútový film Michalov posledný vlak.

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 26. júna 2024 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.