Seminár SVTS: Aktivity krúžku železničných modelárov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave

6.2.2023 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Aktivity krúžku železničných modelárov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na tému železničného modelárstva, ktorá sa uskutoční v stredu 15. februára 2023 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

AKTIVITY KRÚŽKU ŽELEZNIČNÝCH MODELÁROV STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY DOPRAVNEJ V TRNAVE

 

Prednášajú  :  Michal Stančík a Martin Čišecký, študenti SPŠD v Trnave

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 15. februára 2023 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

 

Stručne o krúžku železničných modelárov

V rámci krúžku si majú študenti možnosť zhotoviť vlastné koľajisko vrátane krajiny a stavieb, ďalej rôzne elektrické zapojenia aktívnych prvkov modelovej železnice alebo naprogramovať počítač či priemyselný logický automat na ovládanie koľajiska modelovej železnice. Výsledok svojej činnosti môžu použiť ako prácu stredoškolskej odbornej činnosti alebo aj praktickej časti maturitnej skúšky. Tiež majú možnosť pracovať na školských koľajiskách, ktoré sa neustále rozširujú a zdokonaľujú.

Krúžok v súčasnosti používa dve najrozšírenejšie modelárske veľkosti H0 (mierka 1:87) a TT (mierka 1:120), pričom má aj skúšobné koľajisko pre veľkosť N (mierka 1:160).

Na SPŠ dopravnej v Trnave sa už nachádza niekoľko koľajísk modelovej železnice a v súčasnosti prebieha postupná výstavba prvých segmentov modulového koľajiska. [Zdroj]

Súvisiace odkazy