Aký bol Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave

7.12.2019 8:00 Ing. Marko Engler, PhD.

Aký bol Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave

Vo štvrtok 3. októbra 2019 sa počas akcie „Študuj dopravu 2019“ konal na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave aj Deň otvorených dverí. Nebolo to náhodou, pretože cieľom akcie „Študuj dopravu“ je najmä prilákať žiakov základných škôl na stredné odborné školy, najmä na technické odbory, o ktoré je posledné roky slabý záujem zo strany žiakov, aj keď zamestnávatelia by absolventov technických odborov privítali medzi svojich zamestnancov čoraz viac.

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave preto v deň konania akcie sprístupnila svoje priestory, aby si mohli žiaci obzrieť učebne a laboratóriá, kde by mohli stráviť výučbový proces počas štyroch rokov a zavŕšiť ho maturitnou skúškou.

Slabnúci záujem o technické odbory je pri mladej generácii citeľný posledné roky, ba vlastne už desaťročie. Prejavuje sa to aj nedostatkom pracujúcich v technických odboroch, či už so stredoškolským alebo aj s vysokoškolským vzdelaním. Príčiny sú rôzne, nejde však vždy len o platové ohodnotenie zamestnancov. Postupne sa vytráca aj prirodzený záujem o konkrétne profesie, ktoré boli často snom najmä mladých chlapcov – napríklad povolania rušňovodič. A práve prirodzený záujem sa dostával k deťom aj cez modelovú železnicu, ktorá sa hromadnou priemyselnou výrobou stala v období po druhej svetovej vojne dostupnejšia veľkej skupine obyvateľstva (napriek tomu nebola najlacnejšia). Hranie sa s vláčikmi prestalo s dospievaním baviť značnú časť mládeže, mnohí však zotrvali vláčikom verní či už prostredníctvom modelov alebo zvolením si povolania na železnici.


Priestory Klubu železničných modelárov pri SPŠ dopravnej v Trnave © Marko

Práve prostredníctvom modelovej železnice sa snažia udržiavať spätosť s tou skutočnou železnicou aj na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave (SPŠD), na Študentskej 23. Samozrejme, prístup k modelom kopíruje súčasné trendy – používa sa už aj digitálne riadenie, ovládanie cez počítať, smartfón a pod., ale oveľa dôležitejšia je spätosť s rôznymi modernými riadiacimi systémami, ako napríklad Simatic od firmy Siemens. Programovateľné priemyselné počítače (automaty), s ktorými sa mnoho zamestnancov stretáva denne v rôznych odvetviach priemyslu, najmä vo výrobných fabrikách, sa tak učia programovať a nimi ovládať aj modelovú železnicu žiaci strednej priemyselnej školy. Podstatne lepšie sú tak pripravení zdolávať technické problémy v budúcej práci.


Pod „kopcom“ sa ukrýva elektronika pracujúca podľa povelov z PLC Simatic,
ktorý je vľavo © Marko

Z pohľadu modelovej železnice sa na koľajiská vytvorené žiakmi nedá pozerať tak prísne, ako by ich staval železničný modelár, ktorého hlavným cieľom je vymodelovať čo najreálnejšiu krajinu, železničné vozidlá a ich prevádzku na koľajisku. Na modelových koľajiskách v škole je často potrebné ukázať napríklad spôsob riadenia – preto rôzne elektronické prvky, ovládače, snímače a procesory sú umiestnené v strede koľajiska, aby ich bolo čo najlepšie vidieť, často sú rozmery koľajísk prispôsobené potrebe ľahkého (a lacného) prevozu na súťaže a často býva aj výber vozidiel modelovej železnice záležitosťou lacného nákupu, pretože na stavbu vlastných modelov už nezostáva čas (čas štúdií na strednej škole plynie akoby rýchlejšie než napríklad na základnej škole alebo v pracovnom pomere). Samozrejme, dosť dôležitú úlohu zohrávajú aj finančné prostriedky, ktorých študenti obvykle veľa nemajú a školstvo na tom bez sponzorov nie je o nič lepšie.


Návestidlo automatického bloku s opakovačom z LED priemeru 5 mm © Marko

Napriek tomu sa na škole snažia udržiavať aj modelárstvo, ktoré poskytuje pre žiakov získavanie manuálnych zručností, ale aj teoretických vedomostí hravou formou. Budúce smerovanie využitia modelovej železnice pre účely výuky sa na škole hľadá v možnosti výstavby modulového koľajiska, ktoré by poskytovalo rôzne variácie pre jednotlivé práce žiakov (zabezpečenie stanice modelovej železnice, priecestia na trati, ovládania modelových vozidiel), pričom moduly by sa dali využívať aj školské, ale aj žiaci by si mohli stavať svoje moduly.


Stanica plná vlakov na koľajisku KŽM pri SPŠ dopravnej v Trnave © Marko

A teda aký bol Deň otvorených dverí na SPŠ dopravnej v Trnave počas akcie „Študuj dopravu 2019“? Z pohľadu organizátora určite úspešný – školu navštívilo množstvo detí, niektoré aj s rodičmi. Súčasní študenti si vyskúšali prezentovať svoj odbor a aj svoje práce a školu navštívili aj niektorí jej bývalí absolventi. Pre verejnosť boli k dispozícii nielen priestory školy, ale aj mnohé sprievodné akcie – napríklad meranie zraku, trenažér v autoškole, automobilová technika atď.


Elektromobil zostrojený študentmi, ktorý sa zúčastnil svetovej súťaže
v Londýne © Marko

Priložené fotografie ponúkajú len stručný pohľad na možnosti štúdia na SPŠD v Trnave a ich úlohou je najmä navnadiť prípadných záujemcov o štúdium, ale aj priaznivcov modelovej železnice, k návšteve školy. Najbližšia možnosť bude už onedlho, keďže ďalší Deň otvorených dverí SPŠD v Trnave sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra 2019 od 13.30 hod.

Úvodná snímka: Čelný LED panel autobusu propagoval akciu „Študuj dopravu 2019“ © Marko

Galéria

Súvisiace odkazy