Desátý EffiShunter 300 dorazil do Polska

31.1.2023 8:00 Zdeněk Zuntych Zdroj: CZ LOKO

Desátý EffiShunter 300 dorazil do Polska

Společnost CZ LOKO dodala poslední dvě lokomotivy EffiShunter 300 polskému státnímu dopravci PKP Intercity. Završil se tak kontrakt z roku 2020 na desetikusovou sérii těchto vozidel. Výrobce o završení kontraktu informuje o tom ve zprávě, kterou v pondělí 30. ledna poskytl redakci portálu VLAKY.NET

 

 

 „Jejich výroba připadla na loňský rok poznamenaný globální krizí, rozpadem dodavatelských řetězců, růstem cen energií a vstupů což tento projekt velmi negativně ovlivnilo. I přesto jsme smluvní termíny dokázali dodržet, byť to bylo pro celý projektový tým velmi náročné. Věřím, že si vozidla nový majitel oblíbí a v provozu budou úspěšná,“ říká Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ LOKO.
PKP Intercity, který provozuje dálkovou osobní dopravu, české lokomotivy využívá především pro lehký posun v depech a odstavných stanicích. Prvních osm firma převzala v posledním čtvrtletí loňského roku. Nasazovány jsou v důležitých železničních uzlech Varšava, Gdaňsk a Krakow. Poslední dvě lokomotivy dodané v lednu zamířily do Wroclawi.
„V Polsku jsme sice dlouhodobě aktivní, tohle je ale první skutečně velký a pro CZ LOKO důležitý projekt, který se nám podařilo získat. Polská ekonomika je silná a perspektivní a tamní trh je pro nás zajímavý. Nicméně s několika silnými konkurenty, proti nimž bude velmi těžké se prosadit,“ dodal ředitel.  
Typ EffiShunter 300 je nejmenší lokomotivou v portfoliu CZ LOKO. Konstruován byl s ohledem na co nejnižší výrobní a provozní náklady. Určen je především pro lehký posun ve stanicích a na vlečkách. Dodržení zvláštního obrysu dovoluje rovněž nasazení v tunelech metra. EffiShuntery 300 vlastní železniční dopravci v Česku, Srbsku a Polsku, kde jej provozuje Metro Warszavskie.
Lokomotivu EffiShunter 300 pohání spalovací motor CAT C13B o výkonu 328 kW, splňující nejpřísnější emisní normy EU Stage V. Nad rámec standardní konfigurace jsou lokomotivy PKP Intercity vybaveny také online diagnostikou, národním zabezpečovačem SHP, zařízením kontroly bdělosti strojvedoucího CA, radiostanicí Koliber, automatickým hasicím systémem, kamerovým systémem, hlasitým odposlechem prostoru kabiny a poloautomatickými spřáhly.

Snímky ukazuji transport lokomotiv a jejich příjezd do Wroclawi