Harmonogram liberalizácie osobnej železničnej dopravy

26.8.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Vláda SR

Harmonogram liberalizácie osobnej železničnej dopravy

V stredu 23.8.2022 predložil minister dopravy SR Andrej Doležal na rokovanie vlády materiál s názvom Harmonogram liberalizácie dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach, ktorý vláda vzala na vedomie.

Na otvorenie trhu v oblasti osobnej železničnej dopravy už dlhodobo apeluje Európska únia. Snahou Európskej únie je liberalizácia trhu služieb železničnej dopravy ako podpora hospodárskej súťaže, ktorá prispieva k rozvoju železničnej dopravy a využitiu jej kapacitných možností Od 25. decembra 2023 sa nariadením Európskej komisie ukončí možnosť zadávať zmluvy o službách priamym zadaním a tým pádom zmluvy vo verejnom záujme budú podliehať povinnej verejnej súťaži.

Cieľom liberalizácie je zvýšiť konkurenčný tlak na trhu vnútroštátnej železničnej dopravy za účelom zvýšenia a zlepšenia kvality služieb v osobnej železničnej doprave a zabezpečiť lepší pomer medzi kvalitou a cenou služieb vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave. Ministerstvo od liberalizácie očakáva zvýšenie efektívnosti železničného systému, zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, vyššiu flexibilitu, prechod cestujúcej verejnosti z menej ekologického druhu dopravy na železničnú dopravu a s tým spojený pokles negatívnych externých nákladov dopravy. Slovenské ministerstvo dopravy sa pri stanovovaní procesu liberalizácie  inšpirovalo skúsenosťami z ČR, Poľska, Maďarska, Rakúska, Holandska a Dánska.

Verejné súťaže sa nebudú vyhlasovať na jednotlivé trate, ale na prevádzkové súbory liniek. Z hľadiska charakteru prevádzky sa podľa rezortu dopravy javí vhodné oddeliť dopravu diaľkovú (Ex, R) od regionálnej (REX, Os) a príslušné súbory súťažiť samostatne. Ministerstvo v materiáli upravuje aj  postupy pri liberalizácii liniek v medzinárodnej diaľkovej a regionálnej doprave.

Pri tvorbe súborov liniek, ktoré budú predmetom spoločných súťaží vychádzalo ministerstvo z týchto kritérií:

  • garancia prevádzkového konceptu a použitej trakcie na jednotlivých linkách počas celej doby trvania uzatváraného kontraktu
  • rešpektovanie optimálnej veľkosti prevádzkového súboru (s ohľadom na zachovanie/dosiahnutie úspor z rozsahu, by ročný dopravný výkon spoločne súťaženého súboru liniek mal byť v rozmedzí 1,5 – 5 mil. vlkm),
  • rešpektovanie jestvujúceho rozmiestnenia udržiavacích pracovísk v záujme eliminácie/minimalizácie vedenia neproduktívnych (súpravových a technologických) jázd (upratovanie, odfekálňovanie, dopĺňanie vody, možnosť zbrojenia vozidiel dieselovej trakcie, možnosť prevádzkového ošetrenia),
  • maximálna možná unifikácia druhov vozidiel (podľa možnosti jednotná trakcia, kapacitné nároky a nároky na maximálnu rýchlosť u všetkých liniek súboru).

prehľad prevádzkových súborov

Diaľková doprava

Diaľková medzištátna doprava

Nočná doprava

Regionálna doprava

Regionálna medzištátna doprava

Pre každý prevádzkový súbor budú určené konkrétne špecifikácie, ktoré budú určovať prevádzkový režim vlakov, požadovanú rýchlosť koľajových vozidiel, kapacitu kmeňovej súpravy, počet a jazdné dni posilových vozňov, technické vybavenie koľajových vozidiel, rozsah služieb poskytovaných cestujúcim a tarifný režim.

harmonogram verejných súťaží

Ako prvé budú verejné súťaže vyhlásené na prevádzkové súbory EN Zemplín, EX Tatran a R Vtáčnik. Po posúdení ich efektívnosti a z nej vyplývajúcej prípadnej optimalizácií verejných súťaží, budú súťaže na ďalšie prevádzkové súbory vyhlasované podľa tohto harmonogramu:

Pri ostatných prevádzkových súboroch momentálne ešte nie je stanovený začiatok prevádzky.

Zdroj podkladov: materiál Ministerstva dopravy SR predkladaný na rokovanie vlády SR

Titulná fotografia: 754 005 v čele prievidzského REX prechádza stanicou Ludanice (c) Nikolas Lacika

Súvisiace odkazy