Oslavy 150 rokov trate Zvolen - Fiľakovo

28.7.2021 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Železničné múzeum SR

Oslavy 150 rokov trate Zvolen - Fiľakovo

V roku 2021 oslavuje trať Zvolen - Fiľakovo 150. výročie svojho vzniku. Príďte a zažite 7. augusta 2021 nevšedný program so železničnou históriou, a to buď na trati Zvolen - Fiľakovo a späť, alebo v rušňovom depe Zvolen.

Uhorská severná železnica, ktorá mala zabezpečiť dostatok uhlia zo salgótarjánskeho revíru pre potreby uhorského priemyslu a zároveň sprístupniť stredoslovenskú banskú oblasť s možnosťou napojenia na Košicko-bohumínsku železnicu, spustila do prevádzky prvý úsek na území dnešného Slovenska 4. mája 1871. Bol to úsek Salgótarján – Fiľakovo – Lučenec, pričom ďalej z Lučenca do Zvolena bola prevádzka spustená o niekoľko týždňov neskôr, 18. júna 1871. Spomínaná trať Fiľakovo - Lučenec - Zvolen preto tento rok oslavuje 150 rokov svojej existencie.

Pri tejto príležitosti sa rozhodli Železnice Slovenskej republiky, Železničné múzeum Slovenskej republiky, Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen, Spolok Výhrevne Vrútky v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, jeho Krajskou organizáciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. usporiadať 7.augusta 2021 podujatie, ktoré širokej verejnosti pripomenie nielen výročie významného železničného spojenia, ale priblíži aj kultúru v kraji a najmä železničnú históriu prostredníctvom historických železničných vozidiel. Súčasťou osláv budú jazdy historických vlakov, výstava historických železničných vozidiel a sprievodný kultúrny program.

Prvou atrakciou osláv bude parný vlak na trati Zvolen os.st. - Fiľakovo a späť, ťahaný parným rušňom 475.196 "Šľachtičná". Požiarny vlak za parným vlakom bude mať na starosti historický motorový rušeň T 478.3109 "Okuliarnik". Vlak zastaví aj na železničnej zastávke Fiľakovo zastávka, odkiaľ budú mať cestujúci možnosť naštíviť hrad Fiľakovo, kde bude pre nich pripravená komentovaná prehliadka hradu. Po predložení cestovného lístku z mimoriadneho vlaku bude vstupné na hrad 4,- €.

Druhý, popoludňajší historický motorový vlak na jubilujúcej trati Zvolen - Fiľakovo odvezie historický motorový rušeň T 678.0012 "Pomaranč". Počas pobytu v stanici Fiľakovo bude pripravená krátka prednáška o jubilujúcej trati.

Cestovné v mimoriadnych vlakoch - spiatočný lístok

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 10 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 5 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: zadarmo
  • Spiatočný lístok je možné uplatniť na akúkoľvek kombináciu jázd tam a späť, ale vždy len raz v jednom smere.

Cestovné mimoriadnych vlakoch - jednosmerný lístok

  • dospelý, dieťa po dosiahnutí 15 roku života: 6 €
  • dieťa 6 - 15 rokov, dôchodca nad 70 rokov: 3 €
  • dieťa do dosiahnutia 6. roku života a osoby ZŤP: zadarmo

V každom vlaku budú mať možnosť cestujúci získať vo forme doplatku k cestovnému vo výške 2 € ako darček leporelo s historickými parnými rušňami ŽSR. Cestovné lístky sa budú dať zakúpiť len pri nástupe do mimoriadneho vlaku alebo počas jazdy v mimoriadnom vlaku. Pre zisk bezplatného cestovného pre osoby ZŤP je potrebné predložiť preukaz ZŤP. Deti do 6 rokov môžu vo vlakoch cestovať iba v sprievode dospelej osoby.

Na cestovné sa nevzťahujú žiadne zľavy, zamestnanecké výhody a iné úľavy. Kapacita parných vlakov je obmedzená! Po naplnení kapacity nebude možné pristúpiť do vlaku. Cestujúci v mimoriadnych vlakoch sú povinní kedykoľvek na požiadanie personálu organizátora predložiť na kontrolu platný cestovný lístok!

Zmena zloženia súprav mimoriadnych vlakov z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená. Vo vlakoch je potrebné dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia, predovšetkým prekrytie horných dýchacích ciest! Účasť na podujatí len na vlastnú zodpovednosť! Cestujúci vo všetkých mimoriadnych vlakoch sú povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

V čase 9:00 - 19:00 bude v rušňovom depe Zvolen prebiehať výstava historických železničných vozidiel. Vystavené budú tieto vozidlá:
parné rušne 354.1178, 422.0108, 475.196, 556.036, 556.039
motorové rušne BN 60, T 466.0253, T 478.2011, T 478.3109, T 678.0012, T 679.1168
motorový vozeň M 131.1053

Skladba vozdiel na výstave sa bude meniť v závislosti od jázd mimoriadnych vlakov a môže byť doplnená aj o ďalšie zaujímavé historické vozidlá.

Prístup na výstavu vozidiel je možný buď z Lučeneckej cesty po Môťovskej ceste okolo ŽOS Zvolen alebo z mesta od ulice Janka Jesenského lávkou ponad koľaje železničnej stanice Zvolen nákladná stanica. Všetkým cestujúcim v mimoriadnych vlakoch,ktorí majú záujem navštíviť výstavu, odporúčame z vlaku vystúpiť na stanici Zvolen nákladná stanica. Vstup na výstavu bude bezplatný.

Link na plagát v pôvodnej veľkosti.

Súvisiace trate